انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علمی کاربردی استان و بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی

پیام جناب آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی