با سلام
قابل توجه شرکت کنندگان محترم رویداد استارتاپی عناب ؛به حول و قوه الهی شروع داوری رویداد مذکور را در روز سه شنبه عصر ساعت۱۵ در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند واقع در امیر آباد خواهیم داشت مراتب جهت آمادگی اعلام می گردد.