زحمات دست اندر کاران برگزاری نخستین رویداد شتاب “عناب” در استان خراسان جنوبی را ارج می نهم و از اینکه شاهد برگزاری این رویداد در شهر تاریخی بیرجند هستم ،خوشحال و خرسندم.
دردنیای امروز ،شرکت های نوپا از ارکان کسب و کارهای ارزش آفرین و فرصت جو هستند که توانسته اند انقلاب عظیمی در اکو سیستم کارآفرینی ایجاد کنند.
ترجمان عینی مفهوم شرکت های نوپا را میتوان در گزاره “از ایده تاثروت “یافت; بدین معنی که با یک ایده نوآورانه ،سازمانی متولد می شود و به مرحله درآمد زایی و تولید ثروت می رسد;,فرایندی که انتهای آن توسعه پایدار و همه جانبه ، تحقق اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور وبی نیازی از دیگرانی است که از همین مسیر ،پیشرفت را تجربه کرده اند.
دانشگاه جامع علمی کاربردی در جایگاه یک دانشگاه کارآفرین و نسل سومی که رسالتی متفاوت با سایر دانشگاهها به عهده دارد، برای شرکت های نوپا و کسب و کارهای کوچک که برای حل نیازها و مشکلات کشور راه حل های نوآورانه ارایه می دهند،جایگاه ویژه ای قایل است.
امیدوارم دانشگاه جامع علمی کاربردی با وجود بیش از ۵۰۰ مرکز علمی کاربردی و بیش از ۱۰۰ مرکز نوآوری با قابلیت های متنوع و باتوجه به تنوع آب و هوا و محصولات کشور و با بهره مندی از توان نیروهای جوان، خلاق و با استعداد ،بتواند گام های مهم و موثر در عرصه توسعه کشور بردارد. بی شک رویداد شتاب”عناب” که یکی از محصولات انحصاری و استراتژیک استان خراسان جنوبی است، طلیعه زیبایی برای تحقق این امیدواری است.