شصت‌و‌دومین “همفکر بیرجند”
💡موضوع: نقش استارتاپ‌ها در توسعه استان
👤با تسهیلگری حسین شورستانی
🗓چهارشنبه ۱۰ بهمن
⏰ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۹
⬅️آدرس: نبش پاسدارن ۲۶، دانشگاه علمی کاربردی، سالن اجتماعات